Publicatie

Publication date
Ervaringen van cliënten met de Hulp bij het Huishouden: resultaten van de eerste en tweede verwerkingsronde van de landelijke meting met de CQ-index Hulp bij het Huishouden.
Krol, M.W., Boer, D. de, Booij, J.C., Rademakers, J., Delnoij, D.M.J. Ervaringen van cliënten met de Hulp bij het Huishouden: resultaten van de eerste en tweede verwerkingsronde van de landelijke meting met de CQ-index Hulp bij het Huishouden. Utrecht: NIVEL, 2012.
Download the PDF
Authors (2) of this publication:
J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie