Afgesloten
2011

CQ-index (CQI) Hulp bij huishouden doorontwikkelen: vergelijkende analyses bij landelijke meting 2010

Duur: apr 2011 - dec 2011

Achtergrond
IGZ houdt toezicht op kwaliteit van hulp bij het huishouden gemeenteniveau. Daartoe is samen met betrokken instanties een Kwaliteitsdocument voor Verantwoorde Hulp bij het Huishouden opgesteld. IGZ heeft een basisset prestatie-indicatoren opgesteld, waaronder een aantal indicatoren voor het meten van kwaliteit van de huishoudelijke zorg vanuit cliëntperspectief. Hiertoe is de CQ-index vragenlijst Hulp bij het Huishouden (HbH) ontwikkeld.

Onderzoeksvragen
1. Hoe presteerden aanbieders van huishoudelijke hulp in 2010 op de cliëntgebonden indicatoren van de CQ-index HbH?
2. Verschilden de ervaringen van cliënten die hulp hebben ontvangen van verschillende aanbieders?
3. Indien mogelijk zullen vragen 1 en 2 ook op gemeenteniveau worden gesteld:
- ‘Hoe presteerden gemeentes in 2010 op de cliëntgebonden indicatoren die met de CQ-index HbH gemeten worden?’
- ‘Verschilden de ervaringen van cliënten die hulp hebben ontvangen van verschillende gemeentes?

Methode
Bewerking en analyses van gegevens (schoning, case-mixcorrectie, indicatorberekening, multilevel-analyse, EB-schattingen); rapportage; meetverantwoording; onderzoeksrapport.

Resultaten
Feedback aan aanbieders, datasets voor opdrachtgever, onderzoeksrapport

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Xsarus Digital Commerce; DESAN Research Solutions