Publicatie

Publication date

Evaluatie Sneller Beter pijler 3. Het interne vliegwiel: de stand van zaken in de eerste acht ziekenhuizen na twee jaar deelname.

Dückers, M., Wagner, C. Evaluatie Sneller Beter pijler 3. Het interne vliegwiel: de stand van zaken in de eerste acht ziekenhuizen na twee jaar deelname. Utrecht: NIVEL, 2007. 92 p.
Download the PDF