Afgesloten
2010

Sneller Beter pijler 3: naar procesgestuurde zorg in ziekenhuizen, 2004-2010

Duur: 2004 - 2010

Achtergrond
(Inter)nationale aandacht voor ‘kwaliteitsproblemen’ zoals lange wacht- en doorlooptijden en een slechte coördinatie van zorg, heeft ziekenhuizen bewust gemaakt van het feit dat de zorg anders georganiseerd moet worden.

Sneller Beter
Het VWS-verbeteringsprogramma in de Nederlandse ziekenhuiszorg Sneller Beter (pijler 3) beoogt een structurele en aansprekende verbetering van de ziekenhuiszorg te bereiken in drie jaar. De verbeterprojecten richten zich op de patiëntenlogistiek en de patiëntveiligheid. Aanpalende belangrijke gebieden voor het behalen van de gestelde doelen zijn professionele kwaliteit, patiëntenparticipatie, en leiderschap en organisatieontwikkeling.

Vierentwintig ziekenhuizen doen in de periode van oktober 2004-2008 mee aan het landelijke actieprogramma Sneller Beter met als doel prestatieverbeteringen op het gebied van patiëntenveiligheid te realiseren. De gecombineerde aanpak moet een extra verbeterimpuls geven.  

Samenwerkingsverband
Sneller Beter is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.
De Sneller Beter ziekenhuizen worden voor het implementeren van verbeterinitiatieven ondersteund door een samenwerkingsverband van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, de Orde van Medisch Specialisten en het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van het Erasmus MC.

Doel
Er wordt nagegaan of procesgestuurde concepten uitkomst bieden voor de bestaande kwaliteitsproblemen en hoe nieuwe logistieke concepten in een ziekenhuis geïntroduceerd moeten worden.

Methoden
Er zijn diverse onderzoeksmethodieken toegepast waaronder een literatuur studie, een simulatiestudie en een multiple case studie.

Verwachte resultaten
Hoewel procesgestuurde zorg kan leiden tot verbeteringen in de kwaliteit en efficiëntie van zorg voor specifieke patiëntengroepen, kan het niet worden vastgesteld dat deze effecten op ziekenhuisniveau worden behaald. De introductie van procesgestuurde concepten moet in ieder geval vooraf gegaan worden door een analyse van de gevolgen voor het hele ziekenhuis, zodat tijdig geanticipeerd kan worden op eventuele spanningen als gevolg tegenstrijdige doelstellingen van top management, afdelingen en professionals.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
NIVEL
Universitiet Maastricht
Projectpartners
Maastricht UMC+