Publicatie

Publication date

Evaluatie van het pilotproject: SCEN verpleegkundigen & verzorgenden.

Albers, G., Onwuteaka-Philipsen, B.D., Francke, A.L. Evaluatie van het pilotproject: SCEN verpleegkundigen & verzorgenden. Utrecht/Amsterdam: NIVEL, VUmc, EMGO+, 2012.
Download the PDF
Uit de evaluatie van de helpdesk SCEN v & v voor steun en consultatie bij euthanasie, blijkt dat de speciaal daarvoor geschoolde medewerkers goed werk hebben geleverd, maar dat ze te weinig zijn gebeld om door te gaan met het project. Kennelijk krijgen verpleegkundigen en verzorgenden hun informatie al op een andere manier of weten ze de weg naar de helpdesk niet te vinden.

De meeste verpleegkundigen en verzorgenden zorgen wel eens voor terminale patiënten. Beslissingen over euthanasie vallen weliswaar onder de verantwoordelijkheid van de arts, maar toch zijn ook verpleegkundigen en verzorgenden soms betrokken bij de besluitvorming. Bijvoorbeeld doordat patiënt en familie er met hen over praten. Soms zijn ze ook betrokken bij voorbereidingen voor de uitvoering van euthanasie. Dit kan verpleegkundigen en verzorgenden voor uiteenlopende zorginhoudelijke en juridische vragen en morele dilemma´s plaatsen. Van een telefonische helpdesk voor vragen over euthanasie wordt nog weinig gebruikgemaakt, er wordt nauwelijks gebeld. Maar de verpleegkundigen en verzorgenden die bellen, zijn wel tevreden over de helpdesk. Dit blijkt uit een evaluatie van het pilotproject SCEN v & v door EMGO+ van VUmc en het NIVEL.

Helpdesk
Tussen maart 2011 en oktober 2012 is de helpdesk slechts 56 keer geraadpleegd. De helpdesk werd het meest gebeld door verpleegkundigen uit de thuiszorg met een HBO-opleiding en ruime werkervaring. NIVEL-programmaleider prof. Anneke Francke: “Dat de helpdesk zo weinig wordt geraadpleegd, ligt niet aan de organisatie van het project of de deskundigheid en expertise van de SCEN-verpleegkundigen en -verzorgenden. Mogelijk ervaren verpleegkundigen en verzorgenden toch een drempel om te bellen, weten ze de weg naar de helpdesk niet te vinden of kunnen zij met vragen goed terecht bij collega’s. Als we de kennis over euthanasie onder verpleegkundigen en verzorgenden willen verbeteren, is dit wellicht beter te bereiken in bijscholingen of via websites over de zorg rondom het levenseinde.”