Afgesloten
2012

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) - verpleegkundigen & verzorgenden: evaluatie pilotproject, 2010-2012

Duur: jan 2010 - dec 2012

Achtergrond
De KNMG en V&VN voeren in twee regio’s een pilot-project uit waarbij in elke regio een aantal verpleegkundigen en verzorgenden opgeleid worden tot SCEN-verpleegkundige of verzorgende, dit naar analogie van de bestaande SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) voor artsen.

Onderzoeksvragen
1. Is er onder verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland behoefte aan SCEN-v&v?
2. Is de implementatie van de SCEN-v&v interventie goed verlopen?
3. In hoeverre zijn beoogde effecten van de SCEN-v&v interventie bereikt?

Methode
Via een schriftelijke vragenlijst worden verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen gevraagd naar hun behoefte aan een dergelijke functie. In de twee proefregio’s worden de werkzaamheden van de SCEN-v&v in kaart gebracht en de consulterende verpleegkundigen en verzorgenden worden bevraagd over hun ervaringen met SCEN-v&v.

Resultaat
Inzicht in het nut van een dergelijke functie en, indien nuttig bevonden, de manier waarop SCEN v&v vormgegeven kan worden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
KNMG
Projectpartners
EMGO+, VUmc, Amsterdam