Publicatie

Publication date

Gezondheidsproblemen bij de jeugd in het eerste jaar van de COVID-19 pandemie in Nederland:
lang-cyclische monitoringsrapportage 2019-2020.

Duinkerken, A. van, Bosmans, M., Dückers, M., Baliatsas, C. Gezondheidsproblemen bij de jeugd in het eerste jaar van de COVID-19 pandemie in Nederland: lang-cyclische monitoringsrapportage 2019-2020. Utrecht: Nivel, 2022. 41 p.
Download the PDF