Publicatie

Publication date

Het arbeidsaanbod van de beroepen geestelijke gezondheid in 2022: een onderzoek ten behoeve van de capaciteitsraming 2022, in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

Vis, E., Flinterman, L., Schaik, A. van, Batenburg, R. Het arbeidsaanbod van de beroepen geestelijke gezondheid in 2022: een onderzoek ten behoeve van de capaciteitsraming 2022, in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Utrecht: Nivel, 2022. 53 p.
Download the PDF