Afgesloten
2022

Capaciteitsraming beroepen in de geestelijke gezondheidszorg 2022

Duur: dec 2021 - apr 2022

Achtergrond

In 2022 wordt een capaciteitsraming voor verschillende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg uitgevoerd. Hiermee adviseert het Capaciteitsorgaan over de benodigde opleidingsinstroom voor deze beroepen.

Doel

Met behulp van de capaciteitsraming kan het huidige en toekomstige aanbod aan deze beroepen worden bepaald (bijv. aantal werkzamen in personen en fte, uitstroom).

Methode

Het Nivel zet een enquête uit onder de beroepsgroepen.

Resultaat

De resultaten hiervan worden gepubliceerd in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan