Publicatie

Publication date
Het betrekken van het perspectief van patiënt en voorschrijver bij het verbeteren van de communicatie over geneesmiddelen en therapietrouw: rapportage van het gezamenlijke project van NPCF en NIVEL aan Stichting Fonds PGO uitgevoerd in 2007/ 2008.
Schoen, T., Dulmen, S. van, Dijk, L. van, Prins, M. Het betrekken van het perspectief van patiënt en voorschrijver bij het verbeteren van de communicatie over geneesmiddelen en therapietrouw: rapportage van het gezamenlijke project van NPCF en NIVEL aan Stichting Fonds PGO uitgevoerd in 2007/ 2008. www.nivel.nl: NIVEL, 2008.
Download the PDF
Authors (3) of this publication:
M.J. (Annemarie) Prins
Junior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn