Publicatie

Publication date

Het kennis- en kwaliteitsbeleid van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde in Nederland. Inzichten om tot een structureel financieringsmodel te komen.

Keuper, J., Stumpel, M., Bekker, P. de, Verkoulen, M., Batenburg, R. Het kennis- en kwaliteitsbeleid van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde in Nederland. Inzichten om tot een structureel financieringsmodel te komen. Utrecht: Nivel, 2021.
Download the PDF
Aanleiding:
Het is een algemeen gevoelde zorg dat een structurele financiering van het kennis- en kwaliteitsbeleid van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde in Nederland ontbreekt. Deze structurele financiering is nodig om een solide basis te creëren voor wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling, bij- en nascholing en de opleiding. En om deze in samenhang met elkaar op een hoger niveau te brengen.

Dit is niet alleen noodzakelijk om de al lang bestaande krapte op de arbeidsmarkt van bedrijfs- en verzekeringsartsen op te lossen. Een structureel gefinancierd kennis- en kwaliteitsbeleid maakt het ook mogelijk om de kansen te realiseren die er nu zijn om de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde als vakgebied beter te profileren. Beide zorgen ervoor dat in Nederland de zorg en ondersteuning van de beroepsbevolking verbetert, en daarmee hun productiviteit, belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

Onderzoek:
Dit rapport is het resultaat van het onderzoek met als hoofdvraag: Welke financieringsmodellen kunnen worden ontwikkeld voor een structureel kennis- en kwaliteitsbeleid van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde?