Project
Start
oktober 2019

Structurele financiering kennis- en kwaliteitsontwikkeling bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

• Hoe is het huidige kennis- en kwaliteitsbeleid voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde tot nu toe georganiseerd, uit welke elementen bestaat dit en welke kosten hangen hiermee samen?
• Welke relevante ontwikkelingen zijn er binnen het kennis- en kwaliteitsbeleid voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde te verwachten en welke mogelijke invloed hebben deze ontwikkelingen op de kosten?
• Welke financieringsvormen vanuit andere (medische en niet-medische) beroepsgroepen zijn er mogelijk om het kennis- en kwaliteitsbeleid te financieren, en welke voor- en nadelen hebben deze financieringsvormen?

Op basis van de bovenstaande beschreven stappen wordt een zo goed mogelijk onderbouwd advies gegeven over de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van een duurzaam financieringsmodel voor de kennis- en kwaliteitsontwikkeling binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde.
In dit project werken we samen met
Zorgvuldig Advies