Publicatie

Publication date

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging in de praktijk: ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden.

Veer, A. de, Groot, K. de, Francke, A. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging in de praktijk: ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden. Utrecht: Nivel, 2020.
Download the PDF
Gegevensverzameling