Start
januari 2012

Onderzoek met het Panel Verpleging & Verzorging, 2012 - continu

Duur: 2012 - continu

Achtergrond

Het Nivel Panel Verpleging & Verzorging (V&V) bestaat uit ongeveer 2000 praktiserende verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Zij zijn werkzaam in ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, thuiszorg/wijkverpleging, intramurale ouderenzorg en huisartsenpraktijken.

Doel

Het doel van onderzoek met het panel is na te gaan hoe verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners tegen hun beroepsuitoefening aankijken.

Methode

Deelnemers van het panel wordt minimaal twee keer per jaar gevraagd om in online vragenlijsten hun meningen en ervaringen te delen over actuele onderwerpen die relevant zijn voor de eigen beroepsgroepen. Voorbeelden zijn e-health, kwaliteit van zorg, taakverschuivingen en veranderingen in de zorg.
Daarnaast vragen we deelnemers één keer per twee jaar naar de aantrekkelijkheid van het beroep. Hierbij vragen we onder andere naar ervaren werkdruk, werktevredenheid, scholingsmogelijkheden en betrokkenheid bij het beleid van de organisatie.

Alles over het panel bij elkaar

Voor alle informatie over het panel zelf, alle onderzoeksprojecten met het panel en alle publicaties met de inzet van het panel:
ga naar Panel Verpleging & Verzorging (V&V).

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS; MEVA
Projectpartners
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)