Project
Start
januari 2012

Onderzoek met het Panel Verpleging & Verzorging, 2012 - continu

Duur: 2012 - continu

Achtergrond
Het Nivel Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit ongeveer 2000 praktiserende verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Zij zijn werkzaam in ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, thuiszorg/wijkverpleging, intramurale ouderenzorg en huisartsenpraktijken.

Doel
Het doel van het Panel is nagaan hoe verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners tegen hun beroepsuitoefening aankijken.
Deelnemers van het Panel worden minimaal twee keer per jaar gevraagd om in online vragenlijsten hun meningen en ervaringen te delen over actuele onderwerpen die relevant zijn voor de eigen beroepsgroepen. Voorbeelden zijn eHealth, kwaliteit van zorg, taakverschuivingen en veranderingen in de zorg.

Daarnaast vragen we deelnemers een keer per twee jaar naar de aantrekkelijkheid van het beroep. Hierbij vragen we onder andere naar ervaren werkdruk, werktevredenheid, scholingsmogelijkheden en betrokkenheid bij het beleid van de organisatie.

Alles over het panel bij elkaar
Voor alle informatie over het panel zelf, alle onderzoeksprojecten met het panel en alle publicaties met de inzet van het panel:
ga naar de panel-website van hel Panel Verpleging & Verzorging (V&V): www.nivel.nl/panelvenv.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS; MEVA
Projectpartners
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)