Publicatie

Publication date

Het vóórkomen van multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking: analyses van de LINH.

Oostrom, S.H. van, Picavet, H.S.J., Gelder, B.M. van, Lemmens, L.C., Hoeymans, N., Verheij, R.A., Schellevis, F.G., Baan, C.A. Het vóórkomen van multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking: analyses van de LINH. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2011, 89(3), p. 20. Abstract. 9e Nederlands Congres Volksgezondheid 2011: 'Samen Investeren in Gezondheid'. 6-7 april 2011, Amsterdam.
Download the PDF
Gegevensverzameling