Publicatie

Hoogopgeleide verpleegkundigen nodig: achtergrondstudies V&V 2010.

Francke, A., Mistiaen, P., Velden, P. van der, Batenburg, R. Hoogopgeleide verpleegkundigen nodig: achtergrondstudies V&V 2010. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2012, 122(1), 23-26
Download the PDF
Het project V&V 2020 moet uitmonden in een herziening van het beroepsprofiel van verpleegkundigen en verzorgenden. Het NIVEL heeft twee achtergrondstudies voor dit project uitgevoerd: (1) een internationale literatuurstudie naar ontwikkelingen in de beroepsgroepen in het buitenland; (2) een nationale kennissynthese over ontwikkelingen in zorgvraag en -aanboed. De internationale literatuurstudie laat zien dat er in andere westerse landen een trend is om de opleidingen voor basisverpleegkundige op bachelor level (hbo-niveau) aan te bieden. Ook neemt in het buitenland het aanbod aan verpleegkundige specialisaties toe. De nationale kennissynthese wijst op een groeiende zorgvraag die ook complexer wordt. Aanbevelingen vanuit de bestudeerde literatuur: (1) aantrekkelijker maken van opleidingen en werk in de zorg, (2) efficiënter werken en (3) een heroriëntatie op de aard van de zorg(aut.ref.)