Project
Afgesloten
2011

Inzicht in rollen en posities verpleegkundigen internationaal, 2011

Duur: apr - sept 2011

Achtergrond
Voor de herziening van beroepsprofielen in de verpleging en verzorging is meer zicht nodig op internationale profielen en ontwikkelingen.

Onderzoeksvragen
1. Welke definities van verpleging en verzorging worden internationaal gehanteerd in de beroepsprofielen of publicaties van beroepsorganisaties of overheidsorganen?
2a. Welke specifieke beroepen zijn er binnen de verpleging en verzorging in de geselecteerde landen?
2b. Welke soorten opleidingen / opleidingsniveaus gelden hiervoor?
2c. Welke professionele rollen horen hierbij en in welke mate is daarbij sprake van professionele autonomie?
2d. Welke beroepsbeoefenaren zijn bevoegd om voorbehouden handelingen uit te voeren en wat zijn de beleidsmatige overwegingen/ aanleidingen hiervoor?
3. Hoeveel beroepsbeoefenaren zijn werkzaam binnen de verpleging en verzorging in de geselecteerde landen?
4. In welke mate hebben die beroepsbeoefenaren zich georganiseerd en bij welk soort beroeps- of belangenorganisaties?

Methode
Systematische literatuurreview en een e-mail survey onder beroepsorganisaties in de geselecteerde landen.

Resultaat
Relevante informatie voor verdere ontwikkeling en profilering van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
Projectpartners
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)