Publicatie

Huisartsenzorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Cardol, M., Dusseljee, J.C., Rijken, P.M., Schrojenstein Lantman-de Valk, H.M.J. van. Huisartsenzorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Huisarts en Wetenschap: 2011, 54(7), p. 354-358.
Read online
Gegevensverzameling