Publicatie

Publication date

Huisvestigingsproblemen in de huisartsenpraktijk. Nivel huisartsenregistratie en praktijkenquête.

Schaaijk, A. van, Vis, E., Flinterman, L., Batenburg, R. Huisvestigingsproblemen in de huisartsenpraktijk. Nivel huisartsenregistratie en praktijkenquête. Utrecht: Nivel, 2024. 11 p.
Download the PDF