Start
mei 2018

Nivel Huisartsenpraktijkenenquête: jaarlijkse grootschalige enquête over arbeidsmarktproblemen en meer

Duur: 2018 - doorlopend

Achtergrond

De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg staat onder druk, met name vanwege tekorten aan zorgprofessionals. Dit uit zich onder andere in patiëntenstops, moeilijk vervulbare vacatures en hoge werkdruk. Sinds 2018 monitort het Nivel welke knelpunten huisartsenpraktijken ervaren en welke oplossingsrichtingen ze inzetten om zich voor te bereiden op de toekomstige personeelsbehoefte en een (mogelijk) tekort aan capaciteit. Dit doen we aan de hand van de jaarlijkse Nivel-huisartsenpraktijkenquête onder huisartsenpraktijken verdeeld over heel Nederland. Ook bevragen we hen over andere relevante onderwerpen binnen de huisartsenzorg.

Doel

Het inzichtelijk maken van arbeidsmarktproblemen in de huisartsenzorg, op landelijk en regionaal niveau, en andere voor de huisartsenzorg relevante onderwerpen. Dit doen we als volgt:

 • We vragen naar functiesamenstelling, vacatures, verwachte tekorten, drukte en werklast in huisartsenpraktijken.
 • We vragen naar oplossingsrichtingen die huisartsenpraktijken inzetten om hiermee om te gaan en zich voor te bereiden op de toekomstige personeelsbehoefte en een (mogelijk) tekort aan capaciteit.
 • Doordat we onze resultaten in jaarlijkse factsheets op regionaal én landelijk niveau presenteren, wordt de mogelijkheid geboden van elkaar te leren en bovenregionale initiatieven aan te wenden.
 • Daarnaast wordt de informatie uit de enquêtes ingezet voor verdiepend onderzoek van onderwerpen die spelen in de huisartsenzorg.

Methode

Aan de hand van de Nivel Huisartsenpraktijkenenquête monitort het Nivel sinds 2018 of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn. Doordat we inmiddels beschikken over gegevens van meerdere jaren geven we in aanvulling op de cijfers per jaar ook aan welke ontwikkelingen er vanaf 2018 op dit gebied zijn.

Het Nivel heeft een huisartspraktijken-registratiesysteem waarin alle praktijken in Nederland staan. Jaarlijks krijgen alle huisartsenpraktijken waarvan bij het Nivel een e-mailadres bekend is, en die daar toestemming voor hebben gegeven, een enquête toegestuurd met onder andere vragen over de knelpunten die zij ervaren en mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor.

Resultaat: Serie 'Huisartsenzorg per AZW-regio, facilitering arbeidsmarktbeleid op maat'Resultaten

Hieronder vindt u alle publicaties 'Regionale Huisartsenzorg', als resultaat van de jaarlijkse Nivel Huisartsenpraktijkenenquête (sinds 2018). We presenteren voor elk jaar de factsheets per regio en het eindrapport met de landelijk gemiddelde cijfers.

2023 - Serie 'De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg in 2023' (9 regionale factsheets + eindrapport)

De serie bestaat uit uit 1 overkoepelend rapport en 9 regionale factsheets:

 1. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Groningen, Friesland en Drenthe, 2023
 2. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord en Rijnstreek, 2023
 3. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Limburg, 2023
 4. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Noord-Brabant, 2023
 5. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Noord-Holland, 2023
 6. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Oost-Nederland, 2023
 7. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Utrecht, Gooi en Vechtstreek, 2023
 8. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zuid-, midden- en West-Gelderland, 2023
 9. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zuidwest-Nederland, 2023
2022 - Serie 'Arbeidsmarkt Nederlandse huisartsenzorg in 2022' (12 regionale factsheets + eindrapport)

De serie bestaat uit uit 1 overkoepelend rapport en 12 regionale factsheets:

 1. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Flevoland, 2022
 2. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Groningen, Friesland en Drenthe, 2022
 3. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord en Rijnstreek, 2022
 4. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Limburg, 2022
 5. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Noord-Brabant, 2022
 6. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Noord-Holland, 2022
 7. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Rijnmond, 2022
 8. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Twente, Achterhoek, IJssel-Vecht, Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe, 2022
 9. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Amersfoort-Eemland, 2022
 10. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zeeland, 2022
 11. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zuid-Holland Zuid, 2022
 12. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zuid-, Midden- en West-Gelderland, 2022. | Nivel
2021 - Serie 'Arbeidsmarkt Nederlandse huisartsenzorg in 2021' (13 regionale factsheets + eindrapport)

De serie bestaat uit uit 1 overkoepelend rapport en 13 regionale factsheets:

 1. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Flevoland, 2021
 2. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Groningen, Friesland en Drenthe, 2021
 3. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Groot-Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord, 2021
 4. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord en Rijnstreek, 2021
 5. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden, 2021
 6. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Limburg, 2021
 7. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Noord-Brabant, 2021
 8. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Rijnmond, 2021
 9. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Twente, Achterhoek, IJssel-Vecht, Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe, 2021
 10. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Amersfoort-Eemland, 2021
 11. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zeeland, 2021
 12. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zuid-, Midden- en West-Gelderland, 2021
 13. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zuid-Holland Zuid, 2021
2020 - Serie 'Arbeidsmarkt Nederlandse huisartsenzorg per regio, 2020' (25 regionale factsheets + eindrapport)'

Vanwege een te lage respons (< 5%) zijn er van het jaar 2020 geen factsheets verschenen van de regio’s Amersfoort e.o., Groningen en IJssel-Vecht.
De serie bestaat uit uit 1 overkoepelend rapport en 25 regionale factsheets:

 1. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Achterhoek, 2020
 2. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Amstelland e.o., 2020
 3. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Amsterdam, 2020
 4. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Drechtsteden, 2020
 5. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Drenthe, 2020
 6. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Flevoland, 2020
 7. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Friesland, 2020
 8. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Gooi en Vechtstreek, 2020
 9. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Haaglanden, 2020
 10. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Midden-Brabant, 2020
 11. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Midden-Gelderland, 2020
 12. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Noord- en Midden-Limburg, 2020
 13. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Noord-Holland noord, 2020
 14. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Noordoost-Brabant, 2020
 15. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek, 2020
 16. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Rijnmond, 2020
 17. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Rijnstreek, 2020
 18. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Twente, 2020
 19. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Utrecht, 2020
 20. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio West-Brabant, 2020
 21. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zaanstreek en Waterland, 2020
 22. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zeeland, 2020
 23. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zuid-Limburg, 2020
 24. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zuidwest-Gelderland, 2020
 25. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zuidoost-Brabant, 2020
2019/2020 - Serie 'Regionale arbeidsmarkt van de huisartsenzorg 2019-2020' (28 regionale factsheets + eindrapport)

De serie factsheets 'Regionale arbeidsmarkt van de huisartsenzorg 2019-2020' 20 is gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De 28 regionale factsheets zijn gebaseerd op de (gewogen) resultaten van landelijke webenquête. Deze enqûete is tussen juli 2019 en maart 2020 aan bijna 5000 huisartsenpraktijken in Nederland verzonden; de respons was bijna 30 procent (1430 praktijken).

De serie bestaat uit de volgende publicaties:

 1. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Achterhoek, 2019/2020
 2. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Amersfoort e.o., 2019/2020
 3. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Amstelland e.o., 2019/2020
 4. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Amsterdam, 2019/2020
 5. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Drechtsteden, 2019/2020
 6. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Drenthe, 2019/2020
 7. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Flevoland, 2019/2020
 8. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Friesland, 2019/2020
 9. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Gooi en Vechtstreek, 2019/2020
 10. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Groningen, 2019/2020
 11. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Haaglanden, 2019/2020
 12. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio IJssel-Vecht, 2019/2020
 13. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Midden-Brabant, 2019/2020
 14. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Midden-Gelderland, 2019/2020
 15. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Noord- en Midden-Limburg, 2019/2020
 16. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Noord-Holland noord, 2019/2020
 17. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Noordoost-Brabant, 2019/2020
 18. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek, 2019/2020
 19. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Rijnmond, 2019/2020
 20. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Rijnstreek, 2019/2020
 21. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Twente, 2019/2020
 22. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Utrecht, 2019/2020
 23. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio West-Brabant, 2019/2020
 24. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zaanstreek en Waterland, 2019/2020
 25. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zeeland, 2019/2020
 26. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zuid-Limburg, 2019/2020
 27. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zuidwest-Gelderland, 2019/2020
 28. Factsheet Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Zuidoost-Brabant, 2019/2020
2018 - Serie 'Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg 2018' (28 regionale factsheets + eindrapport)

De serie 'Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg 2018' is in verschillende fasen ontwikkeld. In een pilotproject heeft het Nivel in samenwerking met Prismant, in opdracht van ROS Robuust, SSFH en Transvorm de eerste acht factsheets ontwikkeld op basis van een online enquête onder huisartsenpraktijken en huisartsenposten en een inventarisatie van het aantal inschrijvingen bij Nederlandse opleidingsinstituten voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. De gegevens voor overige 12 factsheets zijn in het najaar van 2018 verzameld, in het kader van het onderzoek ‘Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg’ voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de landelijke huisartsenvereniging (LHV).

In de serie 'Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg 2018' zijn verschenen:

 1. Factsheet Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio De Achterhoek
 2. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Amersfoort en omgeving
 3. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Amstelland, Kennemerland en Meerlanden
 4. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Drechtsteden
 5. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Drenthe
 6. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Flevoland
 7. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Friesland
 8. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek
 9. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Groningen
 10. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Haaglanden
 11. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio IJssel-Vecht
 12. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Midden-Gelderland
 13. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg
 14. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord
 15. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio NW-Veluwe & Stedendriehoek
 16. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Rijnstreek
 17. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Twente
 18. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Utrecht
 19. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Zuid-Limburg
 20. Factsheet Huisartsenzorg in arbeidsmarktregio Zuidwest-Gelderland
EXTRA, 2019-2020 - Serie 'De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in Oost-Nederland 2019-2020 (1 overkoepelende factsheet en 6 factsheets van werkgebieden)’

De serie factsheets 'De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in Oost-Nederland 2019-2020' is gemaakt in opdracht van Regionale Partners in Oost-Nederland (7 huisartsenorganisaties, Proscoop en WGV Zorg en Welzijn).

De serie bestaat uit bestaat uit een overkoepelende factsheet en 6 factsheets van de 6 werkgebieden in Oost-Nederland:

 1. Factsheet De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in Oost-Nederland, werkgebied Medicamus
 2. Factsheet De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in Oost-Nederland, werkgebied SHT/THOON
 3. Factsheet De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in Oost-Nederland, werkgebied HOOG
 4. Factsheet De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in Oost-Nederland, werkgebied CHPA/FEA
 5. Factsheet De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in Oost-Nederland, werkgebied Medrie
 6. Factsheet De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in Oost-Nederland, werkgebied HZ Oude IJssel

Ga naar ons Skillmix-instrument, een kosteloze tool op de Nivel-website dat huisartsvoorzieningen, in vier stappen, een overzicht biedt van ervaren arbeidsmarktknelpunten én handvatten om ze aan te pakken. Als bron gebruiken we hiervoor data die zijn voortgekomen uit de Nivel Huisartsenpraktijkenenquête 

Daarnaast gebruiken we de informatie die voortkomt uit de enquêtes voor ander Nivel-onderzoek naar (beroepsgroepen in) de huisartsenzorg en naar kwaliteit van zorg. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van e-health of aan de beroepsgroepen doktersassistent of praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH).

Werkzaam in een huisartsenpraktijk? Help mee de huisartsenzorg verbeteren!


1. Vul dit jaar ook de Nivel-huisartsenpraktijkenenquête in!
Zo krijgt u tevens inzicht in wat er speelt in huisartsenpraktijken in Nederland. De resultaten van de enquête zet het Nivel in voor beleidsadvisering, onderzoek en Nivel-kennisproducten, zoals de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg, het Skillmix-instrument voor huisartsenvoorzieningen, de IZA-monitor 'Beweging naar een sterkere eerste lijn 2024-2026’ en Capaciteitsramingen voor het Capaciteitsorgaan. Ook andere organisaties kunnen de resultaten uit de enquête gebruiken voor beleid.
Geef u nu op via balanshazorg@nivel.nl.

2. Meld u aan voor de Nivel Beroepenregistraties in de Zorg - huisartsenpraktijken
Met Nivel Beroepenregistraties in de Zorg monitoren we van vele beroepsgroepen in de zorg de loopbanen. De gegevens die huisartsenpraktijken ons verstrekken helpen ons om een breed overzicht van de huisartsenpraktijken in Nederland bij te houden. De informatie gebruikt het Nivel voor regulier en verdiepend onderzoek naar de huisartsenzorg in Nederland (arbeidsmarkt en kenmerken beroepsgroepen bijvoorbeeld). Dit onderzoek doen we onafhankelijk, maar wel altijd in samenwerking met veld- en beleidsorganisaties in de huisartsenzorg.
Ga naar de Aanmeldpagina Nivel Beroepenregistraties.

 

 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS