Publicatie

Publication date

Informatiebronnen over de langdurige zorg & gemiste informatie.

Holst, L., Victoor, A., Jong, J. de. Informatiebronnen over de langdurige zorg & gemiste informatie. Utrecht: Nivel, 2019.
Download the PDF
Zorgkantoren hebben de taak om de langdurige zorg voor Wlz-klanten te regelen door zorg in te kopen en (potentiële) klanten te adviseren. In dit feitenblad staat beschreven van welke bronnen klanten informatie ontvingen over langdurige zorg. Daarnaast tonen we welke informatie door klanten werd gemist toen de zorg moest worden gekozen of aangepast. We onderscheiden bestaande klanten (>6 mnd klant) en nieuwe klanten (<6 mnd klant).