Project
Start
januari 2012

Onderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidszorg 2012 - continu

Duur: 2012 - doorlopend

Achtergrond
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg wordt beheerd door het Nivel. Het is opgezet om onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg en de verwachtingen en ervaringen hiermee te meten. Ook kan het panel worden gebruikt om onderzoek te doen onder specifieke groepen binnen de algemene bevolking, zoals bijvoorbeeld ouderen.

Van de panelleden zijn namelijk veel achtergrondkenmerken bekend, zoals leeftijd, geslacht en opleiding. Hierdoor kunnen we steekproeven trekken die voor een aantal kenmerken representatief zijn voor de algemene bevolking in Nederland. Ook kunnen we steekproeven trekken waarbij eerst op basis van één of meerdere kenmerken een selectie wordt gemaakt.

Het panel
Het panel bestaat uit ongeveer 6.000 panelleden. Er wordt zes tot acht keer per jaar een vragenlijst aan het panel voorgelegd, waarbij steeds een deel van de panelleden wordt benaderd.

Vraagstelingen
Vraagstellingen variëren per peiling van het panel, maar hebben altijd betrekking op onderwerpen die actueel zijn, relevant voor het beleid en voor de positie van de gebruiker van zorg. Voor een overzicht van onderwerpen die in het verleden aan bod zijn gekomen, zie http://www.nivel.nl/consumentenpanel.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS