Start
januari 2012

Onderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidszorg, 2012 - continu

Duur: 2012 - doorlopend

Achtergrond

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg wordt beheerd door het Nivel. Het is opgezet om onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg en de verwachtingen en ervaringen hiermee te meten. Ook kan het panel worden gebruikt om onderzoek te doen onder specifieke groepen binnen de algemene bevolking, zoals bijvoorbeeld ouderen.

De panelleden

Van de panelleden zijn namelijk veel achtergrondkenmerken bekend, zoals leeftijd, geslacht en opleiding. Hierdoor kunnen we steekproeven trekken die voor een aantal kenmerken representatief zijn voor de algemene bevolking in Nederland. Ook kunnen we steekproeven trekken waarbij eerst op basis van één of meerdere kenmerken een selectie wordt gemaakt.

Het panel

Het panel bestaat uit ongeveer 6.000 panelleden. Er wordt zes tot acht keer per jaar een vragenlijst aan het panel voorgelegd, waarbij steeds een deel van de panelleden wordt benaderd.

Vraagstellingen

Vraagstellingen van onderzoek variëren per peiling van het panel, maar hebben altijd betrekking op onderwerpen die actueel zijn, relevant voor het beleid en voor de positie van de gebruiker van zorg.

Alles over het panel bij elkaar

Voor alle informatie over het panel zelf, alle onderzoeksprojecten met het panel en alle publicaties met de inzet van het panel:
ga naar Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS