Publicatie

Publication date
Intensivering van de virologische diagnostiek bij de influenza surveillance via huisartspraktijken: een haalbaarheidsstudie
Hooiveld, M., Yzermans, C.J., Bakker, D. de, Schellevis, F. Intensivering van de virologische diagnostiek bij de influenza surveillance via huisartspraktijken: een haalbaarheidsstudie Utrecht: NIVEL, 2009.
Download de PDF
Authors (2) of this publication: