Publicatie

Publication date
Kennissynthese. Werken in de maatschappelijke ondersteuning in Nederland: nu en in de toekomst.
Batenburg, R., Rijken, M., Versteeg, S., Vis, E. Kennissynthese. Werken in de maatschappelijke ondersteuning in Nederland: nu en in de toekomst. Utrecht: NIVEL, 2017.
Download the PDF
Authors (3) of this publication:
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)
P.M. (Mieke) Rijken
Senior onderzoeker persoonsgerichte integrale zorg