Publicatie

Publication date

Kwaliteit in keten meten.

Sixma, H. Kwaliteit in keten meten. In: R. Verheul; T. Moors; I. Timmers (red.). Professioneel verbinden: zicht op ons werk. Soest: Landelijk Netwerk Acute Zorg, 2013. 18-21
Read online
Bij het meten, verbeteren en borgen van de kwaliteit van de acute zorgketen spelen kwaliteitsindicatoren een belangrijke rol. Voor het beoordelen van de afzonderlijke schakels in de keten bestaan inmiddels indicatoren. Maar hoe zit het met de overdracht van patiënten tussen die schakels? Daar richtte het project Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg zich op. (aut.ref.)