Afgesloten
2013

Kwaliteitsindicatoren voor vier ketens in de acute zorg: evalueren en doorontwikkelen, 2012-2013

Duur: feb 2012 - mrt 2013

Doelstellingen
1. uitbreiden van de bestaande concept basisset met name waar het gaat om schakel- en overdrachtsmomenten
2. verbeteren van de bestaande concept basisset voor vier acute zorgketens
3. voorbereiden van landelijke implementatie van de vier indicatorensets via een veldtest
4. vaststellen van de definitieve indicatorensets en het aanbieden van een werkwijze voor landelijke toepassing.

Onderzoeksvragen
1. Op welke wijze kan de huidige set van ketenindicatoren worden verbeterd?
2. Hoe kan de verbeterde set van ketenindicatoren landelijk en duurzaam worden geïmplementeerd in alle ROAZ-regio’s?
3. Hoe kan het proces van dataverzameling met betrekking tot de prestatie-indicatoren in technische zin zo efficiënt mogelijk worden ingericht?

Werkwijze
een combinatie van deskresearch, gesprekken met experts en sleutelpersonen, consensusconferenties en een veldtest.

Resultaat
Een geoptimaliseerde set indicatoren voor vier acute zorgketens, inclusief implementatiemodel en een ‘webtool’ voor registratie en terugkoppeling van de indicatoren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
ARGO Rijksuniversiteit Groningen; Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)