Publicatie

Publication date

Kwaliteitskader palliatieve zorg goede leidraad voor zorgverleners

Joren, C., Veer, A. de, Groot, K. de, Francke, A. Kwaliteitskader palliatieve zorg goede leidraad voor zorgverleners Utrecht: Nivel, 2020.
Download the PDF
Hoewel een ruime meerderheid van de verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners in de palliatieve zorg weten dat er een landelijk Kwaliteitskader palliatieve zorg bestaat, zijn zij minder bekend met wat erin staat. Zo is de ‘surprise question’ (“Zou het mij verbazen als deze patiënt binnen een jaar overleden is”), die het Kwaliteitskader adviseert om tijdig de palliatieve fase te herkennen nog onbekend bij de helft van de ondervraagde zorgverleners. Van de zorgverleners die de inhoud van het Kwaliteitskader wel kennen, vindt driekwart dat het Kwaliteitskader een goede leidraad is die bijdraagt aan de kwaliteit van palliatieve zorg. Er is een verband tussen de mate waarin zorgverleners adviezen uit het Kwaliteitskader toepassen en de door zorgverleners ervaren kwaliteit van zorg. Zo geven zorgverleners die de kwaliteit (zeer) goed vinden, veel vaker aan dat zij deze adviezen opvolgen.
Gegevensverzameling