Publicatie

Publication date

Leernetwerken wijkverpleging: wat levert het docenten en wijkverpleegkundigen op?

Francke, A.L., Verkleij, K.A.M. Leernetwerken wijkverpleging: wat levert het docenten en wijkverpleegkundigen op? Onderwijs en Gezondheidszorg: 2018, 42(4), 26-29
Bevorderen van zelfmanagement en eigen regie is tegenwoordig een belangrijke taak van wijkverpleegkundigen. Ook moeten wijkverpleegkundigen meer dan voorheen aandacht besteden aan preventie, gezondheidsbevordering en samenwerking. Het ‘nieuwe werken in de wijk’ vraagt van wijkverpleegkundigen en verpleegkundedocenten dat zij relevante competenties (verder) ontwikkelen. Leernetwerken Wijkverpleging dragen bij aan die ontwikkeling. Daarnaast zijn er indicaties dat die leernetwerken leiden tot meer samenwerking en uitwisseling tussen onderwijs en praktijk en tot meer stageplekken. Onlangs evalueerde het NIVEL de activiteiten van deze leernetwerken. (aut. ref.)