Project
Afgesloten
2017

Landelijke Monitor en Evaluatie Leernetwerken voor wijkverpleegkundigen en docenten HBO-V 2015-2017

Duur: okt 2015 - sep 2017

Achtergrind
Met subsidie van ZonMw- zijn eind 2015 leernetwerken van wijkverpleegkundigen en HBOV-docenten van start gegaan.

Onderzoeksvragen
1. Hoe ontwikkelen binnen de leernetwerken de competenties van docenten en wijkverpleegkundigen zich?
2. Hoe worden de leernetwerken vorm gegeven, voor wat betreft
(a) de inhoud en aanpak van de deskundigheidsbevordering?
(b) de ontwikkelde leermiddelen en producten?
(b) de samenwerkingsactiviteiten en –structuren tussen onderwijs en praktijk?
3. Hoe worden de leernetwerken en hun activiteiten, leermiddelen en producten geborgd?

Werkwijze
Een kwantitatieve monitorstudie wordt gecombineerd met een kwalitatieve procesevaluatie.

Resultaten
De resultaten zullen beschreven worden in terugkoppelingsrapportages per leernetwerk, een tussentijds verslag voor ZonMw
en een openbaar landelijk (digitaal) rapport. Door deze rapportages wordt inzicht gegeven in de realisatie, opbrengsten en borging van deze innovatieve leernetwerken van praktijk- en onderwijsveld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw