Publicatie

Publication date
Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren Hulp bij het Huishouden 2010: schoning van data, schaalanalyses en casemix-correctie.
Krol, M., Boer, D. de, Hoek, L. van der, Dahlhaus-Booij, J., Rademakers, J., Delnoij, D. Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren Hulp bij het Huishouden 2010: schoning van data, schaalanalyses en casemix-correctie. Utrecht: NIVEL, 2011.
Download the PDF
Authors (2) of this publication:
J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie