Publicatie

Publication date

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2020.

Heins, M., Hooiveld, M., Korevaar, J. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2020. Utrecht: Nivel, 2021. 20 p.
Download the PDF