Publicatie

Publication date

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2021.

Heins, M., Korevaar, J., Knottnerus, B., Hooiveld, M. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2021. Utrecht: Nivel, 2022. 19 p.
Download the PDF
Gegevensverzameling