Publicatie

Publication date

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2022.

Heins, M., Knottnerus, B., Matser, A., Hooiveld, M. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2022. Utrecht: Nivel, 2023. 20 p.
Download the PDF
Gegevensverzameling