Publicatie

Publication date

Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD: kerngegevens en trends. Rapportage 2014.

Waverijn, G., Spreeuwenberg, P., Heijmans, M. Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD: kerngegevens en trends. Rapportage 2014. Utrecht: NIVEL, 2014.
Download the PDF