Afgesloten
2018

Astma- en COPD-Monitor 2010-2018: zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD

Duur: jan 2010 - dec 2018

Achtergrond

Het Nivel voert sinds 2001 de Astma-/COPD-monitor uit. Binnen de monitor wordt door middel van panelonderzoek inzicht verkregen in de zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD in Nederland, en deze wordt vergeleken met eerdere jaren.

We monitoren de ervaringen en behoeften van mensen met astma of COPD zelf ten aanzien van:

  • kwaliteit van leven
  • ziektebeleving en zelfmanagement
  • zorggebruik
  • de ervaren kwaliteit van zorg
  • maatschappelijke positie

Doel

Inzicht bieden in hoe de situatie van mensen met astma of COPD zich over de jaren heen ontwikkelt op het gebied van kwaliteit van leven, zorg, zelfzorg, inkomen en maatschappelijke participatie.

In de eerste plaats bieden we inzichten die bijdragen aan het beleid van het Longfonds (Astma Fonds). Daarnaast kunnen de gegevens door andere partijen (overheid, zorgaanbieders) worden gebruikt ter ontwikkeling van beleid, ter verbetering van de zorg- en dienstverlening en voor wetenschappelijke doeleinden.

Onderzoeksvragen

1. Hoe ontwikkelt de zorg- en leefsituatie van mensen met astma en COPD zich over de jaren?
2. Welke factoren liggen ten grondslag aan gesignaleerde ontwikkelingen?

Methode

We doen panelonderzoek en voeren jaarlijkse metingen uit bij ons panel van mensen met astma of COPD, dat tevens deel uitmaakt van het ons Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Driemaal per jaar vullen de panelleden een vragenlijst in over hun kwaliteit van leven, participatie, zorggebruik en ervaringen met de zorg, zelfmanagement, maatschappelijke participatie en werk en inkomen.

Resultaten

Rapportages en factsheets met trendcijfers over aspecten kwaliteit van leven, zorg, zelfzorg, inkomen en maatschappelijke participatie van mensen met astma en COPD.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Longfonds (voorheen Astma Fonds)