Publicatie

Publication date

Noodzaak en omvang van de inzet van professionele tolken: een inventarisatie onder zorgverleners.

Triemstra, M., Veenvliet, C., Zuizewind, C., Kessel, P. van, Bos, N. Noodzaak en omvang van de inzet van professionele tolken: een inventarisatie onder zorgverleners. www.nivel.nl: NIVEL, 2016. 86 p.
Download the PDF