Publicatie

Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking: een jaar na de invoering van de Wmo. Samenvatting en conclusies.

Klerk, M. de, Friele, R. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking: een jaar na de invoering van de Wmo. Samenvatting en conclusies. In: A.M. Marangos, M. Cardol, M. de Klerk. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking: een jaar na de invoering van de Wmo. Den Haag: SCP, 2008. p. 49-54.