Publicatie

Publication date

Ontwikkelingen in de sterfte aan kanker en andere chronische aandoeningen.

Velden, L.F.J. van der, Francke, A.L., Hingstman, L., Willems, D.L. Ontwikkelingen in de sterfte aan kanker en andere chronische aandoeningen. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2008, 86(7), 399-404
Download the PDF
Inleiding: Voor de vormgeving van beleid op het gebied van palliatieve zorg is het van belang inzicht te hebben in kenmerken van mensen die overlijden aan een niet-acute aandoening. Daarom is onderzoek verricht naar het aandeel van de sterfte dat is veroorzaakt door niet-acute aandoeningen, het aandeel daarin van verschillende aandoeningen en naar waar de niet-acute sterfte plaatsvindt. Methode: Analyse van sterftecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Resultaten: In 2006 overleden ongeveer 135.000 personen, waarvan 73.000 (54%) aan een chronische aandoening. Kanker was veruit de meest voorkomende niet-acute doodsoorzaak (ongeveer 40.000 overledenen). CVA (na correctie voor acute sterfte), COPD, dementie en hartfalen waren ook frequente niet-acute doodsoorzaken, met elk rond de 6.000 overledenen in 2006. Bijna 90% van de niet-acuut overledenen was van Nederlandse herkomst, 8% was westers allochtoon en 2% was niet-westers allochtoon. Vrijwel eenderde van de mensen overleed thuis, 27% in een ziekenhuis, 25% in een verpleeghuis en 15% elders. Ten opzichte van 1996 is de sterfte aan chronische aandoeningen met 0,7% per jaar gestegen. Discussie: Een verdere groei van de niet-acute sterfte is te verwachten. Het aantal niet-westerse allochtonen dat aan een chronische aandoening zal sterven, zal gaan groeien. (aut. ref.)