Publicatie

Panel Verpleging & Verzorging: incidenten met medische technologie in ziekenhuizen.

Siemerink, K.M., Langelaan, M., Veer, A.J.E. de, Wagner, C. Panel Verpleging & Verzorging: incidenten met medische technologie in ziekenhuizen. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2011, 121(3), p. 50-52.
Read online
Gegevensverzameling