Afgesloten
2013

Onbedoelde en vermijdbare schade door toepassing van medische technologie in ziekenhuizen, 2010-2013

Duur: jan 2010 - sep 2013

Achtergrond
Elk jaar wordt een groot aantal medische technologieën en hulpmiddelen in de gezondheidszorg geïntroduceerd. Er zijn aanwijzingen dat het niet functioneren of verkeerd toepassen van medische technologie leidt tot onbedoelde schade. De aard, omvang en ernst van de schade, de mogelijke oorzaken en de vermijdbaarheid zijn nog niet bekend.

Doel
In deze verdiepingsstudie onderzoeken we de aard, omvang en ernst van de schade, en de mogelijke oorzaken en vermijdbaarheid ervan.

Onderzoeksvragen
1. Wat is de aard, omvang en ernst van de onbedoelde en vermijdbare schade die ontstaat door het toepassen van medische technologie?
2. Hoe ontwikkelt zich de schade over de periode van 2008 tot 2012?
3. Wat is de oorzaak van de schade gerelateerd aan het toepassen van de medische technologie?
4. Op welke wijze wordt medische technologie in het ziekenhuis geïntroduceerd?

Methode
1. Dossieronderzoek in 20 ziekenhuizen (dossiers uit 2008 en 2012)
2. Een meldmaand in 10 ziekenhuizen
3. Interviews en focusgroepen met deskundigen over wenselijke en werkelijke introductie van medische technologie

Resultaten
Er is een hoofdstuk in het rapport 'Monitor Zorggerelateerde Schade 2008' opgenomen.
In het komende jaar zal de dataverzameling plaatsvinden met betrekking tot de oorzaken van onbedoelde schade.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
EMGO+/VUmc, afdeling Sociale Geneeskunde