Publicatie

Publication date

Peilstations jaarrapport 2019 en 2020. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Jansen, T., Hendriksen, J., Hooiveld, M., Haitsma, I., Wentink, E., Baarda, E., Burgh, R. van der, Korevaar, J. Peilstations jaarrapport 2019 en 2020. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Utrecht: Nivel, 2022. 57 p.
Download the PDF
Gegevensverzameling