Publicatie

Publication date
People with activity limitations’ perceptions of their health condition and their relationships with social participation and experienced autonomy
Meulenkamp, T., Rijken, M., Cardol, M., Francke, A.L., Rademakers, J. People with activity limitations’ perceptions of their health condition and their relationships with social participation and experienced autonomy. BMC Public Health: 2019, 19(1536)
Read online
Authors (3) of this publication:
J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en burgers en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie, Maastricht University