Publicatie

Publication date

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2012-2022/2028: tabellenboek, behorende bij het Capaciteitsplan 2010 van het Capaciteitsorgaan.

Velden, L.F.J. van der, Batenburg, R.S. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2012-2022/2028: tabellenboek, behorende bij het Capaciteitsplan 2010 van het Capaciteitsorgaan. Utrecht: NIVEL, 2011.
Download the PDF