Publicatie

Publication date

Routine zorggegevens uit de wijkverpleging in NIVEL Zorgregistraties: een haalbaarheidsstudie.

Rooden, S.M. van, Groot, K. de, Francke, A.L., Bakker, D.H. de, Schoenmakers, T.M., Verheij, R.A. Routine zorggegevens uit de wijkverpleging in NIVEL Zorgregistraties: een haalbaarheidsstudie. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 39 p.
Download the PDF
Gegevensverzameling