Publicatie

Publication date
Samenwerking bij personenalarmering: een inventarisatie van de spoedzorgketen.
Gaag, M. van der, Bos, N., Hendriks, M., Boer, D. de. Samenwerking bij personenalarmering: een inventarisatie van de spoedzorgketen. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
Download the PDF
Authors (3) of this publication:
N. (Nanne) Bos
Senior onderzoeker zorg vanuit patiëntenperspectief