Publicatie

Publication date
Urgentie in de ambulancezorg en de acute eerstelijns zorgketen: Een verantwoording voor de urgentie-indeling.
Rolink, M., Bos, N., Boer, D. de. Urgentie in de ambulancezorg en de acute eerstelijns zorgketen: Een verantwoording voor de urgentie-indeling. Utrecht: Nivel, 2019.
Download the PDF
Authors (3) of this publication:
M. (Marlon) Rolink
Junior onderzoeker Zorg vanuit patiëntenperspectief
N. (Nanne) Bos
Senior onderzoeker zorg vanuit patiëntenperspectief