Publicatie

Publication date

Veranderingen in toekenning van urgenties en vervolgacties tijdens triage op de huisartsenpost:
gevolgen van de COVID-19-pandemie en veranderingen in triagecriteria van de Nederlandse Triage Standaard.

Rijpkema, C., Verheij, R., Ramerman, L. Veranderingen in toekenning van urgenties en vervolgacties tijdens triage op de huisartsenpost: gevolgen van de COVID-19-pandemie en veranderingen in triagecriteria van de Nederlandse Triage Standaard. Utrecht: Nivel, 2022. 31 p.
Download the PDF