Publicatie

Publication date

Verpleegkundigen en informed consent: een verkenning van de uitvoering van de WGBO binnen de verpleegkundige professie.

Verkaik, R., Francke, A., Friele, R. Verpleegkundigen en informed consent: een verkenning van de uitvoering van de WGBO binnen de verpleegkundige professie. Verpleegkunde: 2003, 18(2), p. 82-92
Drieënzestig procent van de verpleegkundigen heeft soms een meningsverschil met een arts over welke informatie een patiënt moet krijgen. Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het ontbreken van concrete afspraken hierover.
Zestig procent van de verpleegkundigen verschilt regelmatig met een arts van mening over wie een patiënt behoort te informeren over zijn behandeling of ziekte. Maar 12% van de verpleegkundigen geeft aan op de hoogte te zijn van schriftelijke afspraken over het informeren van patiënten. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek onder 81 verpleegkundigen, dat door het NIVEL is uitgevoerd in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging. Met het onderzoek wilde het LEVV meer te weten komen over de rol die verpleegkundigen spelen bij het informeren van patiënten en bij de gang van zaken rond het recht van patiënten om zelf over hun behandeling te beslissen op basis van goede informatie (informed consent). Het recht op informed consent staat beschreven in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) die sinds 1995 van kracht is.