Publicatie

Publication date

Verpleging en verzorging bij mensen met (risico op) obstipatie: een knelpuntenanalyse.

Groot, K. de, Verest, W., Francke, A. Verpleging en verzorging bij mensen met (risico op) obstipatie: een knelpuntenanalyse. Utrecht: Nivel, 2020. 47 p.
Download the PDF