Publicatie

Publication date

Ziekteverzuim van verpleegkundig en verzorgend personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen: een inventarisatie van oorzaken en beïnvloedende factoren.

Peeters, J.M., Verschuur, E.M.L., Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Ziekteverzuim van verpleegkundig en verzorgend personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen: een inventarisatie van oorzaken en beïnvloedende factoren. Utrecht: NIVEL, 2008.
Download the PDF